Начало | За Нас | Каталог | Промоции | Галерия | Контакти | Обратна връзка
Топлина и уют във всеки дом със СТЕМА
Проектиране и изграждане на отоплителни инсталации
Професионален сервиз на отоплителни инсталации и помпи
Слънчеви системи за отопление и топла вода
    Слънчева Енергия
Стема РС, 15.12.2012
   

Всяка година Земята получава около 1 960 000 000 000 000 000 000 килокалории лъчиста енергия, която е към 10 пъти повече от всички нейни енергийни запаси взети заедно. Тази енергия движи процесите в атмосферата, в това число вятъра и морските вълни. Част от тази енергия се абсорбира от растенията, които се хранят чрез фотосинтеза. Учените се опитват да използват слънчевата енергия директно. Това е възможно с помощта на Слънчеви панели или Соларни панели. Разбира се хората, които живеят в климат със слънце през цялата година имат възможност да си намалят значително сметките за ток, като използват слънчевата енергия. Но това не значи че слънчевата енергия не е ценна за хората, живеещи в климат с по-малко слънчеви дни. Те могат да комбинират слънчеви панели и ветрогенератори, като взаимнодопълващи се системи.
СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛИ Използването на слънчеви панели е чудесен начин за генериране на чиста и възобновяема електроенергия, която може да захранва различни устройства или дори частично вашия дом или работно място.Съществуват два основни вида Слънчеви панели, и това са "Слънчеви панели за електричество" и "Слънчеви панели за гореща вода".Това са две различни технологии: едната за производство на електричество а другата за подгряване на вода.С течение на времето Соларните панели стават все по-ефективни. И става по-изгодно използването на фотоволтаични (слънчеви) панели за захранването на дома или предприятието, отколкото с енергия от ископаеми горива.Малко е вероятно скоро да видим тежката промишленност да използва фотоволтаична електроенергия. Обаче с все по-ефективните слънчево-енергийни технологии, които са факт фотоволтаични системи за електроенергия един ден може да са в състояние да захранят големи индустриални обекти.
СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО Слънчевите (фотоволтаични) клетки са много полезен начин за доставяне на електроенергия на райони, отдалечени от енергопреносната мрежа. Най-добрият пример за важността на слънчевите панели да осигуряват електроенергия на отдалечени места е космоса. В продължение на много години космическите спътници използват слънчеви панели за да осигурят захранване за оборудването на борда.Едно от основните предимства на фотоволтаичните панели е, че клетки с различна мощност могат да се свързват в масив. Така може да се комбинират клетки с определена мощност , която е необходима за захранването на жилищни домове или предприятия.Възможно е едно домакинство да се захрани с електричество само с помощта на слънчеви панели, но това не се случва често. Причината е че оборудването на къщата с фотоволтаични панели за цялостно захранване е твърде голям разход за средния собственник. Разбира се захранването на малка част от потребителите във вашия дом ще допринесе за икономията от електричество и ще е стъпка към по-чиста планета.
СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛИ ЗА ВОДА Използването на слънчеви панели за затопляне на водата става все по-популярно в целия свят благодарение на икономиите, които се реализират от тях.Една добра слънчева система за топла вода може да осигури около една трета от годишното потребление на едно средно домакинство. Въпреки че това не е много, тя може да намали разходите за електроенергия.При съчетана инсталация на панел за гореща вода и фотоволтаичен панел за електричество се осигурява значително намаляване на енергийните разходи, като същевременно се използва възобновяема и чиста енергия.Интегрирането на системата за слънчева енергия е от същественно значение за ефективността , така че не забравяйте да се консултирате с експерт в тази област при планирането на всяка инсталация.